Skip to content

Borgerforeningens arbejde

Vores borgerforening har eksisteret siden 1937. Dens primære formål er, at stå for arrangementer og tiltag som kan komme alle, både børn, unge og ældre til gode i vores landsby. Af faste traditioner kan bl.a. nævnes byfest, juletræsfest, sankthansfest, byflag, julebelysning og vedligeholdelse på torvet samt udvikling og vedligeholdelse af naturområdet ved Fuglkær og naturstien.

Desuden repræsenterer borgerforeningen Stenderup i kommunale råd der vedrører landsbyerne, for derigennem at bevare og styrke fokus på vores landsby. Dette for, at vi kan sikre udvikling til gavn for borgerne i Stenderup og omegn og for at udnytte mulighederne for tilførsel af økonomiske midler til Stenderup.

Vi i bestyrelsen kan se, at det er en meget stor fordel for Stenderup, at vi har en borgerforening, og derfor har vi lyst til at bruge en del af vores tid på dette frivillige arbejde. Det håber vi selvfølgelig også, at du/I synes er godt for vores by. Vi har nemlig meget brug for dig/jer som medlemmer af foreningen, så vi derved får lidt økonomisk tilskud til at fortsætte arbejdet for byen og fællesskabet. Læs mere om, hvordan din husstand bliver medlem under “Bliv medlem af borgerforeningen”.

Pris pr. husstand for medlemskab af borgerforeningen er:
Medlemskab for 1 år koster 100,00 kr.
Betaling kan ske ved bankoverførsel eller mobilepay til
Reg. nr: 7160 kontonr: 000 512 958 5

Mobilepay 35 390

Husk at skrive jeres adresse i meddelelsesfeltet, så vi ved hvem betalingen er fra.
Ønsker nogle at betale kontant for medlemskab kan det ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Vores generalforsamling afholdes primo november.

Håber du/I har lyst til at komme og høre hvilke aktiviteter der har været i årets løb, og hvad der er på vej i året der kommer. Vi modtager meget gerne forslag til nye tiltag og idéer for det kommende år. Vi har også valg til bestyrelsen, så er det noget for dig, hører vi meget gerne fra dig ellers bare mød op og brug din stemme.