Skip to content

Kategori: Kommende arrangemeter

Generalforsamling 20. november

Posted in Kommende arrangemeter

Indkaldelse til generalforsamling i Stenderup & Omegns Borgerforening

Onsdag d. 20/11 2019 kl. 19:30 i Filuren

Så er det tid til at afholde generalforsamling i Stenderup & Omegns borgerforeningen, så hvis du har noget på hjertet, forslag til ændringer eller måske har du nogle gode ideer til nogle ting som vi kunne kigge på i det kommende år, så er det her du har mulighed for at blive hørt. Det kan også være at du har lyst til at prøve kræfter med hvad det vil sige at være frivillig i en borgerforening, så er der mulighed for det, da vi skal have valgt et nyt bestyrelsesmedlem samt en suppleant. Vi ligger fra borgerforeningen op til at vi rigtig gerne vil have aktive suppleanter som har lyst til at deltage i arbejdet på lige fod med bestyrelsen. Så mød op til en hyggelig aften i Filuren hvor der vil være kaffe og kage Har du spørgsmål kan du kontakte os på 8781stenderupby@gmail.dk Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Formandens beretning: 3. Kasserens beretning: 4. Forslag om ændring af kontingent: -Kontingent hæves fra 75,- til 100,- hvert år med betaling i juli kvartal. -5 års betaling med rabat bortfalder. -Til grund ligger bl.a øgede udgifter til mobilpay samt el og vand i Fuglkær. 5. Valg: På valg til bestyrelsen er: -Marianne Poder Thomsen (genopstiller ikke) -Charlotte Ørnsvig (genopstiller) -Kirstine Porsgaard Jakobsen (genopstiller) -Gudjon Vestergaard (genopstiller) På valg til suppleant: 1.Jette Mikkelsen (genopstiller ikke) 2. På valg til revisor: Vagn Juel Raarup 6. Forslag fra medlemmerne: (sendes til 8781stenderupby@gmail.com senest 8 dage inden generalforsamlingen) 7. Evt. Med Venlig Hilsen Bestyrelsen